هنرمند ,استکبار ,واقعی ,یزیدی ,سکوت ,برابر ,هنرمند واقعی ,استکبار یزیدی ,یزیدی سکوت ,حقوق بشری ,فریاد مظلومیت
هنر چیست و هنرمند کیست؟
در ایران ممکن است ، هشتاد میلیون نظر مختلف در باره یک خواننده وجود داشته باشد و با گذاشتن یک عکس تبعیض آمیز از دو خواننده یکی با کت و شلوار و کروات غربی و قیافه ای درست و یکی با قیافیه ای ناجور ، مردم فریب عکس نمی خورند عکس نشانگر زندگی یک انسان نیست زیرا ممکن است یک نفر در لحظه ای که دارد بینی خود را پاک می کند از وی عکس بگیرند و در اینترنت بگذارند و این کاری بس ناجوانمردانه و مغرضانه و تبعیضگرانه است...
اول ما باید بدانیم ، هنر چیست و هنرمند کیست؟
هنر پدیده و آثار و اعمال و گفتار و هرچیزی است که در جهت خدا و راه خدا و خدمت به خلق خدا و بهبودی و سلامت و سعادت روح و جسم جامعه باشد و هنرمند عامل اینگونه کارها و آثار است.
برای مثال اگر کسی اراده و تلاش خود را بکار گیرد تا مملکت ما را از نظر کشاورزی و دامپروری و تولید و خودکفائی از بیگانگان بی نیاز گرداند ، هنرمند است.
اگر افرادی مانند شهید حسین فهمیده و باکری و شیرودی و همت و صیاد شیرازی و دوران و هزاران شهید و جانباز و مفقود و اسیر و شیمیائی جانشان را برای این ملت و این میهن و راه خدا دو دستی تقدیم کنند ، هنرمند واقعی هستند...
اگر خوانندگانی و نوحه گرانی چون آهنگران و کویتی بتوانند با صدای خود یک ملت را برای دفاع از ملت و میهن خود بسوی جبهه ها بسیج کنند تا پوزه شمر ها و یزیدهای زمانه را به خاک مذلت بسابند و داغ ذلت را بر پیشانی استکبار یزیدی و دویست کشور دست نشانده و نوکر او بگذارند این ها همه هنرمند واقعی و مردمی و خدائی هستند...
اگر خواننده هائی حماسی چون زمانی و اصفهانی و دیگران با صدای خود بتوانند از هزاران شهید و جانباز و شیمیائی و میلیون ها خانواده داغدار و محروم دفاع کنند و فریاد مظلومیت یک ملت بزرگ که 36 سال در تحریم همه جانبه و ظلم همه جانبه استکبار یزیدی بسر می برند به گوش جهانیان برسانند اینها همه هنرمند واقعی و مردمی هستند...
ولی خوانندگانی که بخاطر یک عمر سکوت در برابر این همه ظلم استکبار یزیدی سکوت کردند و حتی یک بیت در بزرگداشت شهدا و جانبازان نخواندند ، نه تنها هنرمند نیستند نه تنها مردمی نیستند بلکه ضد هنر هستند...
امروز هر هنرمندی و هر فردی چه عادی و چه سرشناس در برابر جنایات و ستم های استکبار یزیدی سکوت کند و فریاد مظلومیت بشریت را بگوش جهانیان نرساند از نظر استکبار یک هنرمند واقعی قلمداد می شود و به وی جایزه هنر و حقوق بشری می دهند...
استکبار یزیدی به خاطر اینکه خانم شیرین عبادی در برابر این همه جنایات استکبار یزیدی سکوت کرد و از جنایات آنان حمایت کرد به وی جایزه حقوق بشری دادند...
امرور بزرگترین مشکل بشریت جنگ و ترور و تجاوز و ستمگری سران استکبار است که جهان را به جهنم واقعی تبدیل نموده اند و کره زمین را مانند یک سیب گندیده فاسد کرده اند و کار خود را حقوق بشر و تمدن و پیشرفت نهاده اند...
بنابراین هر کسی بتواند در برابر این همه ستم بایستد و فریاد بزند هنرمند واقعی و مردمی است و هر خواننده ای که در برابر این ستم جهانی سکوت کند و به فکر مدال و جایزه و شهرت و پول و ثروت خود باشد ، خواننده هست ولی هنرمند واقعی و مردمی نیست... 
عبدالهی...
منبع اصلی مطلب : فرهنگ فردی و اجتماعی
برچسب ها : هنرمند ,استکبار ,واقعی ,یزیدی ,سکوت ,برابر ,هنرمند واقعی ,استکبار یزیدی ,یزیدی سکوت ,حقوق بشری ,فریاد مظلومیت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه :